הפעלת טבון גז

כאשר ברז מיכל הגז סגור, לחץ על כפתור ההצתה. ודא כי יש ניצוץ הדלקה.
פתח את דלת התנור, שמור אותה פתוחה זמן הדלקה!
פתח את ברז מיכל הגז, לאחר מכן לחץ וסובב את כפתור הויסות לגבוה ולחץ על כתור ההצתה.
אם לא מתרחשת הצתה, סובב את כפתור הויסות “Off”המתן כ-5 דקות ונסה שוב.
אם עדיין לא מתרחשת הצתה – סגור את ברז הגז במיכל, נתק את טבו הגז ממיכל הגז צור קשר עם חברתנו.
אם נדרשת הדלקה חוזרת לאחר כיבוי התנור, בעודו חם, יש להמתין מינימום 5 דקות לפני ההדלקה חוזרת!